Czym jest Wspólnota Samorządowa - opis formacji

Wspólnotę Samorządową tworzą ludzie, których nadrzędną sprawą jest troska o WSPÓLNY los naszych „małych ojczyzn” – gmin i powiatów.
Łączy nas troska o rozwój gmin i powiatu.


Głównym celem WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ jest skupienie wokół naszych pomysłów i zamierzeń możliwie największej liczby mieszkańców Powiatu, tych spośród nas, którym dobro, poszanowanie poglądów innych i chęć służenia słabszym nie przeszkadza realizować również własnych często unikatowych pomysłów.

Wspólnota samorządowa gromadzi liczne grono samorządowców i  społeczników zaangażo- wanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej. Uważamy, że działalność publiczna jest służbą, w której najważniejsze są realnie określone cele zrozumiałe dla społeczeństwa. o wszystkim co dzieje się na terenie naszych gmin muszą decydować jej mieszkańcy. Tematy ważne dla obywateli muszą być poddawane pod debatę publiczną.

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest pełnienie funkcji pomocniczej i organizacyjnej dla lokalnych inicjatyw społecznych. Istotne są zagadnienia ochrony zdrowia, wspierania rodzin, rolnictwa, ochrony środowiska, a  także zapewnienia bezpie- czeństwa socjalnego najbardziej potrzebującym.

Ważnym elementem działania Wspólnoty Samorządowej jest młodzież mająca ogromny potencjał, energię i  chęć do działania. Młodzież jest pełna pasji, talentów i  pomysłów, których często nie ma okazji realizować, że względu na brak środków bądź wsparcia instytucji publicznych.

Jesteśmy przeciw nadużyciom władzy, korupcji i lokalnym układom.

Kandydat na Burmistrza Brzeska - Grzegorz Wawryka
Jestem do Państwa dyspozycji - proszę o kontakt

Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o uwagi i sugestie dotyczące naszego regionu.

imię i nazwisko:

e-mail:

wiadomość:© Tadeusz Kanownik / Wszelkie prawa zastrzeżone