Moje dokonania

Tożsamość historyczna - mecenat bezimienny

Nasi antenaci, w różnych warunkach historycznych podejmowali wyzwania przekształcania warunków życia tworząc przestrzeń i przedmioty którymi ją wypełniali.

Zabytki to najważniejsze kulturowe dziedzictwo człowieka. Są one twórczym dokumentem przeszłości, a nade wszystko artystycznym odwzorowaniem idei tworzących współczesną rzeczywistość.

To te wartości dla dojrzałych społeczeństw stanowią fundament ich tożsamości. Stąd troska i opieka nad nimi to podstawowy obowiązek każdego mieszkańca powiatu.

Poniżej przykład kilku przedsięwzięć, których realizacją kierowałem.

Kościół w Tropiu należy do najstarszych w Polsce. Fundatorem około 1045 roku był Kazimierz Odnowiciel, a poświęcił około 1073 r. św. Stanisław męczennik. Według tradycji budynek powstał w miejscu gdzie znajdowała się pustelnia św. Świerada. W 2002 roku w wyniku silnej nawałnicy został uszkodzony dach świątyni. Podczas prowadzonych pod moim nadzorem prac konserwatorskich, przebudowano i  wzmocniono więźbę dachową, a sanktuarium diecezjalne Świętych Pust elników Świerada i Benedykta przykryto nowym dachem.


Zakliczyński Ratusz położony w centralnym punkcie rynku pochodzi z początku XIX wieku. Ratusz w swej historii był wielokrotnie przebudowywany. Ratusz jest prostokątnym, klasycystycznym budynkiem z neogotyckim portykiem i  wieżyczką zegarową. Całość nakryto czterospadowym dachem. Wykonana pod moim kierownictwem architektoniczno-konserwatorska dokumentacja projektowa zakłada przebudowę pomieszczeń w budynku ratusza w Zakliczynie ma przywrócić historyczny, reprezentacyjny charakter miejsca.


Kościółek św. Anny w Czchowie został wzniesiony w 1773 roku. W nim znajdowała się, otoczona wielkim kultem, piętnastowieczna rzeźba św. Anny Samotrzeć. Niestety w 1965 roku została skradziona. Prowadzone prace konserwatorskie przywróciły dawny wygląd obiektu. W odnowionym ołtarzu umieszczono zrekonstruowany przez profesora dr. hab. Jana Tutaja, rektora krakowskiej ASP, niezwykłej urody posąg św. Anny Samotrzeć. Odtworzenie średniowiecznej figury możliwe było dzięki niemal cudownemu pozyskaniu fotografii oryginału.


Kościół parafialny w Domosławicach jest barokowo-klasycystycznym obiektem sakralnym. Zbudowany został w latach 1789-96, na miejscu drewnianej kaplicy z 1630 r. Wspaniałe zabytki, gromadzone na przestrzeni stuleci, stanowią zespół sztuki sakralnej, obrazujący równocześnie bogate dzieje parafii, związane z wiekami obecności tu Matki Bożej Domosławickiej w Jej umiłowanym przez mieszkańców wizerunku. Remont sanktuarium jest wyrazem głębokiej miłości proboszcza i wszystkich mieszkańców parafii do Ich Opiekunki.


Freski kościoła parafialnego w Czchowie należą do niewielkiej grupy zachowanych w Małopolsce XIV-wiecznych dekoracji malarskich. Polichromia w Czchowie oprócz wysokich walorów artystycznych zawiera w sobie wyjątkowe wątki ikonograficzne, będące odbiciem aktualnych wydarzeń religijno-politycznych o  znaczeniu ogólnoeuropejskim. Prowadzona, od paru lat, systemowa restauracja kościoła parafialnego ma na celu powstrzymanie postępującego procesu zniszczenia i przywrócenia mu dawnych walorów estetycznych.


Jestem do Państwa dyspozycji - proszę o kontakt

Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o uwagi i sugestie dotyczące naszego regionu.

imię i nazwisko:

e-mail:

wiadomość:© Tadeusz Kanownik / Wszelkie prawa zastrzeżone