Apel do wyborców

SZANOWNI PAŃSTWO

16 listopada podejmiemy wspólną, ważną decyzję o przyszłości Naszych Gminy i Powiatu Brzeskiego. Znowu będziemy mieli szansę pójść do urn wyborczych. Wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych trzech szczebli samorządów: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To bardzo ważne wybory. Od nich zależy jak będziemy żyli za kilka lat w naszych gminach i powiecie brzeskim. Wszyscy pragniemy żyć bezpiecznie, godnie i sprawiedliwie. Te wybory są szansą, aby samorządy podjęły prawdziwe wyzwanie rozwoju i porządkowania Polski od Małych Ojczyzn, od Gmin i Powiatów. Nie chcemy przywódców od przecinania wstęg i opowiadania dowcipów. Dlatego swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętność podejmowania trafnych decyzji pragnę ofiarować Państwu w Waszej służbie. Gdy cztery lata temu, w poprzednich wyborach samorządowych, powierzyliście Państwo mi obowiązki Radnego Powiatu Brzeskiego obiecałem służyć Wam z pełną determinacją. Dzisiaj Powiat Brzeski to przodująca w Małopolsce struktura samorządowa z doskonale rozwiniętą bazą infrastruktury technicznej, służbą zdrowia i oświatą ponadgimnazjalną i wyższą.

W ciągu tego okresu, zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją odbudowano i wyremontowano większość dróg powiatowych, wybudowano nowe mosty i zabezpieczono teren przed aktywnymi osuwiskami. Niezwykle sprawnie i z niezwykłą starannością wybudowano obiekty oświatowe, w których dzisiaj kształcimy kilku tysięczną grupę niezwykle zdolnej młodzieży na kilkunastu kierunkach i specjalnościach. Powiat Brzeski jest siedzibą Wyższej Uczelni. Zgodnie z programem wyborczym Wspólnoty Samorządowej utworzenie ośrodka akademickiego w naszym powiecie było tym działaniem, które ma ułatwić dostęp do edukacji naszej młodzieży, a tym samym zmniejszyć zagrożenie dotknięcia ich bezrobociem. Uważam, że szeroki i tani dostęp do edukacji wszystkich szczebli, wspierany szeroką gamą stypendiów i dotacji, jest szansą młodego pokolenia na walkę z bezrobociem, a tym samym na godną i szczęśliwą przyszłość. Jako Członek Społecznej Rady Szpitala w Brzesku, wpływam na bieżącą działalność Brzeskiego Szpitala Powiatowego, inicjując jego modernizację i remonty. Dzisiaj Szpital Brzeski jest jedną z najnowocześniejszych jednostek służby zdrowia, spełniającą standardy europejskie, a co najważniejsze osiągającą dodatni wynik finansowy. Niezwykle istotny jest bezpłatny i szybki dostęp do badań specjalistycznych i profilaktycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców w podeszłym wieku byłem pomysłodawcą i prowadziłem trudną batalię o utworzenie Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Działania te nie tylko zakończyły się sukcesem, ale dodatkowo doprowadzono do poszerzenia oferty zdrowotnej poprzez utworzenie pierwszego w powiecie brzeskim Hospicjum.

To tylko nieliczne sprawy, które udało mi się zrobić dla wspólnego dobra.

Wielkie porządkowanie naszych wspólnych spraw należy rozpocząć 16 listopada, tutaj na dole, w Naszych Małych Ojczyznach. Powiat ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, na ochronę zdrowia, ale także na edukację, drogownictwo, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, sprawnie działającą administrację. Ma olbrzymi wpływ na pomoc rodzinie. Wiele spraw można rozwiązać tutaj na miejscu, podejmując dobre decyzje i skuteczne działania. Do tego potrzebna jest dobra wola, wiedza i kreatywne pomysły. Są tacy ludzie w powiecie brzeskim, którzy podołają wyzwaniom nowych czasów. To kandydaci niezależni, od lat skupieni pod szyldem WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ. Nie zmieniamy barw, z pokorą mówimy o naszych dokonaniach, razem z Wami chcemy zbudować lepszy powiat, dlatego prosimy Was o wsparcie. Chcemy, by Nasz program, był WSPÓLNYM programem wszystkich mieszkańców gmin Czchów, Iwkowa i Gnojnik. Czekamy na Wasze sugestie, na Wasze propozycje, na Wasze oczekiwania. To proste: wystarczy wysłać e-maila na adres: kontakt@tadeuszkanownik.pl.

Większość Państwa zna mnie osobiście. Spotykamy się, aby rozwiązywać nierzadko bardzo trudne problemy. Swoje bogate doświadczenie, ale także wiedzę merytoryczną oraz umiejętność podejmowania trafnych decyzji, pragnę ofiarować Państwu w Naszej Wspólnej Służbie. Podkreślam słowo „Naszej”, bo mandat radnego traktuję jako służbę i zaszczyt, od dwunastu lat reprezentując w Powiecie jeden z najpiękniejszych zakątków Małopolski, południe powiatu brzeskiego, gminy Czchów, Gnojnik i Iwkowa. Trzy razy z rzędu powierzaliście mi Państwo obowiązki Radnego Powiatu Brzeskiego, za każdym razem, kierując się dobrem wszystkich mieszkańców, działałem w interesie całego powiatu.

Wraz ze mną o mandat radnego ubiega się dziewięć innych osób. Każda z nich posiada wiele zalet. To zespół doświadczenia, młodości, zapału, zaangażowania, społecznego oddania dla dobra sprawy i wiary, że samorządem, gminą i powiatem można rządzić znacznie lepiej, znacznie mądrzej, znacznie skuteczniej i znacznie sprawiedliwej.

Od wielu lat słyszymy, że Polsce grozi demograficzna zapaść. Razem zbudujmy Nasz Powiatowy Program dla Rodziny. Nie z nazwy, nie dla statystki, ale dla ludzi i ich rodzin. To kwestia zarówno pomocy finansowej, ale także stworzenia programu wspierającego przedsiębiorczość, kreującego markę powiatu, zachęcającego do inwestowania w tej części Małopolski. Nowe przedsiębiorstwa, to nowe miejsca pracy, możliwość dobrego startu dla młodych i gwarancja pracy dla pozostałych. Więcej podmiotów gospodarczych to więcej środków w obrocie publicznym i możliwość ich właściwego lokowania inwestycyjnego. To droga do promocji rodziny i wartości jakie w naturalny sposób kształtuje i rozwija wspólnota domowa. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wyniki tych wyborów muszą sprzyjać rodzinie i budowaniu cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie. Zacznijmy porządkowanie Polski od Gmin i Powiatu. Ostatnie doświadczenia, pokazały jednoznacznie, że decyzje władz samorządowych mają ogromny wpływ na kształtowanie polityki społecznej. Do tego potrzebna jest realizacja odpowiednich programów, które powinny służyć życiu i rodzinie. Apelujemy, aby wszyscy, którym leży na sercu rozwój naszych rodzin, którym zależy na prawym wychowaniu młodego pokolenia Polaków w duchu odpowiedzialności za siebie, rodzinę i Ojczyznę, wzięli udział w wyborach samorządowych.

Dziś Powiat Brzeski i Gminy Czchów Iwkowa i Gnojnik to miejsca gdzie warto i można żyć bezpiecznie i godnie. To nasze domy, w których możemy zakładać rodziny i z optymizmem myśleć o przyszłości. Można jednak zrobić dużo więcej i my wiemy jak to zrobić.

16 listopada spotkajmy się przy urnach wyborczych. Oddajmy głos na kandydatów WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ.

z poważaniem
Tadeusz Kanownik
Jestem do Państwa dyspozycji - proszę o kontakt

Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o uwagi i sugestie dotyczące naszego regionu.

imię i nazwisko:

e-mail:

wiadomość:© Tadeusz Kanownik / Wszelkie prawa zastrzeżone