LIDER WSPÓLNEGO DZIAŁANIA w OCZACH INNYCH

Pan Tadeusz Kanownik jest tym kandydatem, za którym stoją argumenty, niepodwa­żalny autorytet i dokonania społeczne. Samorządowcy ze Wspólnoty Samorządowej podkreślają konsekwencję, pracowitość oraz kompetencje Pana Tadeusza Kanownika. To za jego kadencji gruntownie zmodernizowano bazę szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a Czchów uczestniczył w procesie inwestycyjnym wznosząc nowoczesną szkołę średnią z pełnowymiarową halą sportową. Jako członek Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zabiegał o finansowanie, modernizację i poprawę standardów opieki zdrowotnej w powiecie. Termomoder­nizacja budynku szpitala, remonty oddziałów, zakup nowoczesnego wyposażenia to efekt wiedzy, dbałości i kompetencji gospodarzy powiatu. Rozpoczęto i konty­nuowano proces odbudowy infrastruktury drogowej oraz wdrożono długofalową koncepcję budowy chodników dla pieszych w najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych miejscach.
Pan Tadeusz Kanownik to moim zdaniem najlepszy kandydat, aby godnie, uczciwie i sprawnie reprezentować mieszkańców Czchowa, Iwkowej i Gnojnika na forum Powiatu Brzeskiego.
Grzegorz Wawryka
Burmistrz BrzeskaPan Tadeusz Kanownik jest osobą pracowitą, którego efekty pracy możemy spotkać i doceniać, niemal w każdym zakątku Małopolski. Jestem przekonany, że w Powiecie Brzeskim będzie skutecznie i aktywnie działał na rzecz rozwoju Małopolski. Dotychczasowa praca w samorządzie powiatowych oraz dokonania zawodowe pozwalają rekomendować Go w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego. Tadeusz Kanownik to człowiek prawy. Znam jego działalność społeczną, zawodową i samorządową i wiem, że to najlepszy wybór dla Czchowa, Gnojnika, Iwkowej i Powiatu Brzeskiego. Jego postawa, wiedza i kompetencje są gwarancją, że będzie dobrym radnym i godnym reprezentantem mieszkańców.
Stanisław Golonka
Wójt Gminy Łososina DolnaPowiat Brzeski potrzebuje liderów. Ludzi bardzo dobrze wykształconych, kompeten­tnych, godnych zaufania i uczciwych. Pan Tadeusz Kanownik jest doświadczonym samorządowcem, który dobrze służy mieszkańcom Gmin Czchów, Iwkowa i Gnojnik. Jego uczciwość i bezinteresowność oraz troska o sprawy lokalne, o sprawy zwykłych ludzi sprawiają, że popieram kandydaturę Pana Tadeusz Kanownika w obecnych wyborach do rady Powiatu Brzeskiego.
Tadeusz Pasierb
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Jestem do Państwa dyspozycji - proszę o kontakt

Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o uwagi i sugestie dotyczące naszego regionu.

imię i nazwisko:

e-mail:

wiadomość:© Tadeusz Kanownik / Wszelkie prawa zastrzeżone